ฉากกั้นห้อง ฉากกั้นแอร์


รางสามารถดัดโค้งได้

ช่วยแบ่งสัดส่วนของพื้นที่


 • boder-pic-copy1.jpg
  รางสามารถ"ดัดโค้ง"ได้ ความกว้างใบ 10cm

 • 2boder-pic-copy7.jpg
  รางสามารถ"ดัดโค้ง"ได้ ความกว้างใบ 10cm

 • ฉากกั้นห้อง.jpg
  รางสามารถ"ดัดโค้ง"ได้ ความกว้างใบ 10cm

 • Blinds9.jpeg
  รางสามารถ"ดัดโค้ง"ได้ ความกว้างใบ 10cm
Visitors: 86,937